הודעות רשמיות אחרונות

מרפאה בקדרוןמרפאה בקדרון
מזכירות

לוז פעילות מתחם הנוער השב ...
הודעות סמס

סגירת מי קולחיןסגירת מי קולחין
מזכירות

הפסקת חשמל זמנית יום שלישי ה - 21/3/17
מזכירות

הודעות ציבוריות אחרונות

שעת סיפור בספריה - 22.3 יום רביעי בשעה 17:00 - הנסיכה שלבשה שקית נייר - עם רות מארץ הסיפוריםשעת סיפור בספריה - 22.3 יום רביעי בשעה 17:00 - הנסיכה שלבשה שקית נייר - עם רות מארץ הסיפורים
ספריה קדרון

תמונות אחרונות

שעת סיפור בספריה - 22.3 יום רביעי בשעה 17:00 - הנסיכה שלבשה שקית נייר - עם רות מארץ הסיפורים
שעת סיפור בספריה - 22.3 יום רביעי בשעה 17:00 - הנסיכה שלבשה שקית נייר - עם רות מארץ הסיפורים