הודעה חדשה הזדהות באתר

קורונה

טופס למילוי - מבודדים

טופס למילוי - חולים מאומתים

הודעות רשמיות אחרונות

הודעות ציבוריות אחרונות

יצירת קשר עם מזכירות היישוב

moti@kidron.org.il moti@kidron.org.il

קריאות שירות

לוח אירועים